Vida Markets
hero image

Liên lạc

Liên hệ với đội ngũ Đối tác Vida để trở thành IB hoặc Liên kết ngay hôm nay.

Nhập thông tin chi tiết của bạn để gửi tin nhắn đến

Please fill in all fields

Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua email.

Địa chỉ email

[email protected]

  1. Hoàn thành mẫu đơn đăng ký đối tác

  2. Đồng ý kế hoạch thương mại của bạn

  3. Bắt đầu giới thiệu khách hàng qua liên kết theo dõi duy nhất của bạn

Tạo một kế hoạch phù hợp với Vida Partners

Hãy để nhóm đối tác cao cấp của chúng tôi thiết lập cho bạn.