Vida Markets
hero image

Giải pháp PAMM của Vida Partners

Trở thành nhà quản lý quỹ với Vida Partners

Nếu bạn là người quản lý tiền hoặc có khách hàng muốn bạn quản lý giao dịch của họ thì giải pháp MAM/PAMM của Vida Partners là dành cho bạn.

Các giải pháp tài khoản được quản lý của chúng tôi cung cấp cho khách hàng tùy chọn kết nối tài khoản của họ và cho phép bạn cung cấp giải pháp dịch vụ đầy đủ.

MAM là gì?

MAM (Multi-Account Manager) Trình quản lý nhiều tài khoản cho phép nhiều khách hàng kết nối với một tài khoản "Master" do người quản lý danh mục đầu tư quản lý, giúp phép họ nhận được những lợi ích từ kiến thức chuyên môn của mình.

Vida Markets

PAMM là gì?

Giải pháp Vida PAMM (Percentage Allocation Module Manager) Trình quản lý mô-đun phân bổ phần trăm cho phép bạn chia sẻ phần trăm thu nhập của mình cho khách hàng. Cho phép khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ dưới sự quản lý và chuyên môn của bạn.

Vida Markets
Vida Markets

Lợi ích của giải pháp Vida Partners MP;

The VM PAMM (Percentage Allocation Module Manager) solution allows you to share a percentage of your earnings to your clients. Allowing the clients to diversify their portfolio under your management and professional expertise.

Vida Markets

Cho phép bạn chia sẻ hiệu suất giao dịch của mình và thu hút khách hàng mới

Vida Markets

Không cần thêm plugin, hãy để Vida thiết lập tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả

Vida Markets

Nhận phí của bạn trên cơ sở hàng tuần hoặc hàng tháng

Vida Markets

Tùy chỉnh ưu đãi cho khách hàng trong cùng PAMM

Vida Markets

Tích hợp Sub-IBs vào PAMM của bạn

Vida Markets

Cho phép các Sub-IB của bạn cũng được hưởng lợi từ phí hiệu suất của chính họ

Vida Markets
Vida Markets

Có sẵn trên cả MT4 & MT5

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy xem câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

 • 1. Số tiền mà các nhà quản lý và nhà đầu tư nhận được khi kết thúc mỗi khoảng thời gian giao dịch trước khi bồi thường được cấp là bao nhiêu?

  Vida Markets

  Xem xét tài khoản PAMM đạt được lợi nhuận 200%, người quản lý kiếm được 200% số tiền gửi ban đầu của họ, tương đương với 600 USD. Mặt khác, nhà đầu tư nhận được 200% khoản đầu tư của họ, tổng cộng là 400 USD.

 • 2. Lợi nhuận và lỗ được phân bổ như thế nào trong tài khoản PAMM?

  Vida Markets

  Tất cả lợi nhuận và lỗ được phân phối chỉ dựa trên tỷ lệ vốn đầu tư. Trong kịch bản được đề cập, phần của người quản lý là 60% (300 USD), trong khi phần của nhà đầu tư là 40% (200 USD), dẫn đến số dư tài khoản kết hợp là 500 USD.

 • 3. Thù lao nhà đầu tư trả cho người quản lý là bao nhiêu?

  Vida Markets

  Tiền thù lao mà nhà đầu tư trả cho quản lý là 20% lợi nhuận của họ, tương đương 80 USD dựa trên 400 USD lợi nhuận kiếm được.

 • 4. Các khoản thanh toán được tính như thế nào?

  Vida Markets

  Khi tất cả các tính toán, bao gồm kết quả khoảng thời gian giao dịch và khoản thanh toán thù lao, đã được hạch toán, số dư tài khoản của người quản lý và nhà đầu tư sẽ như sau:

 1. Hoàn thành đơn đăng ký để trở thành Đối tác Vida.

 2. Nói chuyện với đội ngũ hỗ trợ đối tác dành riêng để cấu hình tài khoản và nhận sự hỗ trợ cần thiết.

 3. Cho phép khách hàng kết nối tài khoản của họ và nhận các lợi ích từ sự chuyên môn và kiến thức của bạn.

Cách trở thành người quản lý trong 3 bước đơn giản